Toekomstvisie melkveehouderij

De melkveehouderijsector zal in de toekomst moeten blijven innoveren om haar vooraanstaande positie te behouden. Samen een stip op de horizon zetten waar we naartoe willen werken. Daarvoor zijn toekomstvisies opgesteld door o.a. LTO Nederland, de NAJK en Rabobank. Op deze pagina vind je hoe aan die toekomstvisies invulling wordt gegeven.

LTO Nederland 

Begin juli 2017 zijn 24 melkveehouders uit heel Nederland aan de slag gegaan met het maken van een visie voor hun sector. Het resultaat is een visie met de titel ‘Samen naar een nieuwe wij’ waarin circulair ondernemen een belangrijke ambitie is. De sector wil van meerwaarde zijn voor de samenleving door gezonde en duurzame voedingsproducten te maken, zorg te dragen voor het landschap en een gezonde bodem en oplossingen aan te dragen voor de klimaatvraagstukken. Iedere ondernemer draagt hier op zijn eigen manier aan bij, zodat de kracht van de diversiteit van de sector ten volle benut wordt.

De leden vinden LTO een belangrijke schakel voor de realisatie van de visie. De organisatie moet  als ‘spin in het web’ fungeren en actief samen met andere partijen werken aan de uitvoering van de visie. Zij communiceert hierover open en helder.

De visie is op 16 november 2017 aan de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland overhandigd. Zij gaan nu op basis van deze visie een strategie en uitvoeringsplan maken.

Nieuwsgierig naar de gehele visietekst? Download Samen naar en nieuwe wij hier. Liever een korte samenvatting? Bekijk de animatie.

NAJK & Rabobank 

Het runnen van een melkveebedrijf is de afgelopen jaren enorm veranderd. Toch blijft er volop toekomstperspectief voor jonge ondernemers met de juiste strategie. Rabobank heeft in samenwerking met het NAJK een nieuwe visie op de melkveehouderij opgesteld. De nieuwe visie heet ‘melken in de nieuwe realiteit’. De visie schetst drie strategieën voor toekomstgerichte melkveehouders.

“Wij zijn erg trots op deze nieuwe visie op de melkveehouderij. Ik denk dat heel veel jonge melkveehouders zich zullen herkennen in de drie verschillende strategieën”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehouder melkveehouderij. “Het is de kunst om als jonge melkveehouder een strategie te kiezen die bij jezelf past maar ook in de omgeving waarin je bedrijf staat.”
De nieuwe visie op de melkveehouderij is hier te lezen.

Lees hier de visie van NAJK en Rabobank op de melkveehouder ‘Melken in de nieuwe realiteit’.