Best practices

Het onderwijs en de praktijk zoeken elkaar steeds meer op in unieke samenwerkingen. Studenten worden bijvoorbeeld steeds vaker ingezet om onderzoek te doen voor ondernemers. Zo wordt de aansluiting tussen praktijk en onderwijs gemaakt. Dit geeft ondernemers de kans om met frisse ideeën aan de slag te gaan en studenten worden beter voorbereid op het werkveld. Bekijk de mogelijkheden op deze pagina.

Met alle AOC’s en diverse bedrijven als partner, coördineert het CIV Melkveehouderij vanaf 2013 de implementatie van innovatieve ontwikkelingen, in het onderwijs. Studenten, docenten en werkenden in de sector, zowel nationaal als internationaal, profiteren van het materiaal wat door de inzet van de teams beschikbaar komt.

Het Centre of Expertise (CoE) AgroDier is gestart in 2013. In dit CoE bundelen de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, CAH Vilentum, HAS Den Bosch en InHolland hun expertise. Met AgroDier bedoelen we het deel van het agro-industriële complex dat zich richt op het houden van rundvee, pluimvee, varkens, overige herkauwers en paarden.

AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Onze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.

Samen Leren Ondernemen  is een samenwerkingsverband tussen mbo’s en hbo’s. Het doel is om een bijdrage te leveren aan een sterke veehouderijsector in de regio, door buiten de omgeving van de instelling aan de slag te gaan met ondernemers en werkenden in de keten. Dit voor een beter toekomstperspectief  voor de student en oplossingen op vraagstukken van ondernemers.