Agrarische Coaching

Als je bezig bent met je toekomst en je agrarisch bedrijf loop je soms tegen vragen, knelpunten en uitdagingen aan. Misschien loop je ergens vast of wil je werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Een agrarische coach helpt je bij persoonlijke vraagstukken.  Daarnaast bieden zij veelal trainingen, workshops en programma's aan. Hieronder vind je het actuele aanbod. 

Paulien Hogenkamp, Wierden: "Ons team gelooft in een sector, waarin de boer de regie heeft. De boer van de toekomst investeert eerst in zichzelf en dan pas in zijn bedrijf. Onze ervaren coaches begeleiden agrarisch ondernemers in hun persoonlijke ontwikkeling, via ondernemerscoaching, mediation en loopbaancoaching. Wij bieden begeleiding bij bedrijfsoverdracht en hulp bij een burn-out."

Vertrouwenslijn (gratis)

De persoonlijke problematiek in de agrarische sector is groot. Niet iedere boer praat hier makkelijk over. Dit jaar heeft ons team van agrarische coaches, mediators en psychologen daarom een vertrouwenslijn gelanceerd voor de gehele Nederlandse agrarische sector. Iedere boer kan hier kosteloos en anoniem gebruik van maken. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrarische Coaching. 

Ondernemerscoaching

Er wordt zoveel verwacht van de agrarisch ondernemer! Hoe vanzelfsprekend is het dat je alle gewenste competenties bezit? Het is vanzelfsprekend, dat je daarbij af en toe de hulp inschakelt van een onafhankelijke coach die zich thuis voelt in de sector. Af en toe heb je in de enorme berg van verantwoordelijkheden iemand nodig als klankbord, om te helpen overzicht te krijgen en het denkkader te verbreden.

Als onafhankelijke, professionele coaches begeleidt ons team agrarisch ondernemers in de varkenshouderij en de melkveehouderij op het gebied van bedrijfsontwikkeling en samenwerking. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogenkamp Agrarische Coaching. 

Persoonlijke coaching

De oplossing van een probleem begint altijd bij jezelf. Alles begint met communicatie. Ergens in het achterhoofd zit wel een stemmetje, wat het antwoord weet, het gaat erom, dit stemmetje aan het woord te laten en om te zetten in handelen. Je hebt anderen niet nodig om jou te vertellen wat je moet doen, je hebt anderen nodig om jou in de spiegel te laten kijken, waardoor je een oplossing vindt, die van binnenuit komt, dat is een duurzame oplossing, je hebt hem immers zelf bedacht.

Als agrarisch coach kunnen wij u helpen om overzicht te krijgen in de bestaande situatie en een helder beeld te krijgen van de gewenste situatie. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogenkamp Agrarische Coaching 

Loopbaancoaching

Als je ergens in zit, kan je er niet op kijken. Wat kan het dan een verademing zijn, om met hulp van buitenaf weer een weg te vinden in de wirwar van gedachten. Als agrarisch coach kunnen wij helpen om “de kop” leeg te krijgen, waardoor er weer ruimte komt voor creatieve ideeën, constructieve gesprekken met de omgeving en concrete stappen richting een duurzame, rendabele en zelfsturende toekomst. Met als belangrijkste uitgangspunt dat de oplossing in de mens zelf zit. Dan heeft er een leerproces plaats gevonden met langetermijnrendement, ongeacht of dit ‘bedrijfsbeëindiging’ of ‘voortzetting van de onderneming op een andere wijze’ inhoudt. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogenkamp Agrarische Coaching. 

Mediation

De kracht van een familiebedrijf is groot, financieel en praktisch is er zo veel meer mogelijk dan elders. De inzet en betrokkenheid is enorm. Hoe jammer is het dan toch dat familiebedrijven beëindigd worden vanwegeDat is niet nodig! Wij kunnen u helpen om stap voor stap in kaart te brengen wat jullie gezamenlijke wensen zijn. Wij kunnen u helpen om aannames om te zetten in oprechte vragen en oprechte antwoorden. Zodat jullie weer met trots over elkaar en over het bedrijf kunnen spreken. Maar vooral met trots met elkaar kunnen overleggen, zelfverzekerd, realistisch en ruimdenkend. matige communicatie, vastgeroeste rollenpatronen en aannames. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogenkamp Agrarische Coaching. 

Bedrijfsoverdracht

Ons team is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijfsovernames op persoonlijk vlak. In gezamenlijke en individuele gesprekken krijgt een ieder de kans om zijn of haar gedachten, gevoelens en plannen te delen, waardoor er verbinding blijft bestaan en de gezamenlijke wens van bedrijfsovername een grote kans van slagen krijgt. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Hogenkamp Agrarische Coaching. 

Rob Huinink, Lichtenvoorde: "Ik ben Rob Huinink, oprichter en eigenaar van Huinink Advies. Met mijn gezin woonachtig in Lichtenvoorde. Ik ben een adviseur die gevormd is in de boerenpraktijk. Na mijn opleiding aan de Agrarische Hogeschool in Dronten ben ik vijftien jaar lang melkveehouder geweest. Ik heb het bedrijf samen met adviseurs succesvol gemaakt. Enkele jaren geleden is de melkveehouderij verkocht. Ik besloot mijn kennis en ervaring te delen met andere melkveehouders en specialiseerde me in de advisering van melkveehouders. Zo begeleid ik groepen ondernemers die deelnemen aan de Melkvee Academie."

Coaching

Steeds meer agrarische ondernemers sparren met een coach. Ik ben zo’n coach, maar heb wel een ander vertrekpunt. Ik ben gespecialiseerd in de agrarische sector, herken de problemen waar u tegenaan loopt, weet wat voor u moeilijk is. Zoals het bedrijf uw passie is, is het mijn passie om melkveehouders te laten groeien in hun ontwikkeling en bedrijf. Mijn werkwijze is anders dan die van reguliere coaches. Ik houd u een spiegel voor, ben kritisch en raak meteen de essentie. Omdat dit duidelijkheid schept en sneller werkt. Ontdek dat een coach met een melkdiploma zo zijn voordelen heeft.

Conflictbegeleiding

Conflicten zijn van alle tijden. Hoe ontstaan conflicten? Verschillende oorzaken spelen hierbij een rol. Denk hierbij aan slechte communicatie, verstoorde relatie, verschillende belangen, een andere zienswijzen. Op agrarische bedrijven hebben conflicten een extra dimensie. Woon/werk zit op hetzelfde erf. Vaak meerdere generaties. Conflicten blijven zo dag en nacht zichtbaar. En dan? Wachten tot de bom barst is een optie. Beter is het om het conflict aan te pakken. Als conflictbegleider bekijk ik samen met de betrokken partijen de situatie.

Monique te Kiefte, Winterswijk Meddo: "Ik werk als agrarisch coach omdat ik graag het beste uit mensen haal. Ik zie vaak dat mensen in vaste patronen en denkwijzen zitten. Ik vind het een uitdaging om ze uit die cirkel te halen en samen te kijken wat hun stip op de horizon is en vervolgens hoe zij daar kunnen komen. Ik werk graag in de agrarische sector omdat ik mij erg betrokken voel bij het platteland en de manier van leven mij aanspreekt; de natuur, het werken met de dieren, de familiebedrijven, het aanpakken, het doorzetten en creatief oplossingen bedenken."

Te Kiefte Coaching is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Coaching

Als onafhankelijk agrarisch coach help ik jou, agrarisch ondernemer, om een antwoord te vinden op jouw vragen. Ik ga naast je staan en breng je weer in beweging door je een spiegel voor te houden, respectvol te confronteren en uit te dagen. Een coachingstrajecten begint met een gesprek, waarin helder wordt wat er speelt. Door te luisteren, het overzicht te houden en met enthousiasme en creativiteit breng jou in beweging. Het helpt dat ik in de communicatie open en authentiek overkom en ‘de taal van de mensen spreek’. Waar wil je naar toe? Door vragen te stellen en te luisteren formuleer jij een realistisch doel richting de toekomst. Vervolgens ga jij stappen zetten richting dit doel met als resultaat het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Te Kiefte Coaching 

Programma 'Effectief communiceren'

Je wilt weten hoe je met iemand in gesprek kunt komen, hoe je kunt zorgen dat anderen ook naar jou luisteren en hoe je rustig in een gesprek kunt reageren. Het ‘Effectief Communcieren’ is speciaal ontwikkeld om je op een eenvoudige en doeltreffende manier aan betere communicatieve vaardigheden te helpen. Dus geen bladzijden met teksten, maar materiaal waardoor er je direct betere communicatieve vaardigheden opdoet en meer rust ervaart in relaties. Want dit is mogelijk, ook voor jou! Mijn klanten bewijzen keer op keer dat je op de juiste manier weer meer rust in de relatie kunt ervaren, zonder heftige gesprekken en ruzies. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Te Kiefte Coaching. 

Workshops

Ben jij op zoek naar een inspirerende, interactieve workshop voor je klanten of voor je groep? Waar zij ook nog wat mogen leren? Ik hou zelf niet van stilzitten en alleen maar luisteren, dus ik laat mensen graag in beweging komen! Ik verzorg workshops of themabijeenkomsten voor groepen op aanvraag. Een greep uit de mogelijke thema’s: Boerenleven, De kracht van de boerin, De kracht van communicatie, Waar ligt de grens?, Waar blijft de tijd?, Werk aan de winkel, Fipronil, Bedrijfsbeëindiging - en dan? Klik hier voor meer informatie en het volledige aanbod workshops. Je wordt doorgestuurd naar de website van Te Kiefte Coaching. 

Project Aalten

Programma Aalten is samengesteld op basis van de ervaringen uit de keukentafelgesprekken met 200 boeren uit de gemeente Aalten en de individuele vervolgtrajecten die nu plaatsvinden. Het organiseren van trainingen is ook een van de aanbevelingen uit het verslag: Platteland Aalten in beweging.
Het is een goede aanvulling op de gesprekken en de trajecten. Voor sommige onderwerpen is een training juist zinvol. Je werkt met elkaar in kleine groepen. De onderlinge uitwisseling van ervaringen is stimulerend. Alle trainingen worden door ervaren trainers gegeven, het bekende team van agrarisch coaches. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Te Kiefte Coaching. 

Wily Kempen, Aarlanderveen: "Ik ben een coach die er van overtuigd is dat ieder in het leven zijn eigen pad moet gaan. Dat hoef je echter niet alleen te doen. Het maakt mij gelukkig om mijn talenten en ervaring in te kunnen zetten om agrarische ondernemers weer perspectief te laten zien en voelen. Als gecertificeerd coach heb ik inmiddels tientallen ondernemers en partners bij het oplossen van vraagstukken en samenwerkingsproblemen begeleid. "

Willy Kempen is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Agrarische coaching

In de agrarische sector is een ondernemer vooral een doener en wat minder een prater. Werken in de stal of op het erf geeft afleiding. Maar houd je dat vol en los je daar de echte problemen mee op? Soms is het tijd om de beslissing te nemen dat het anders moet en stappen te zetten. En dat hoef je niet alleen te doen.

Als onafhankelijk agrarisch coach houd ik jou een spiegel voor door kritische vragen te stellen. Daardoor ontdek je zelf een nieuwe en soms heel verrassende weg om problemen het hoofd te bieden. Samen bepalen wij daarbij in het eerste gesprek jouw doel en bekijken we welke stappen er gezet moeten worden om dit doel te bereiken. Dat doen we op een praktische en uitvoerbare manier zodat je weer inzicht en overzicht krijgt in je eigen situatie. Uiteindelijk kan je vanuit je eigen kracht het leven weer oppakken op een manier die bij jou past, zodat je weer tot rust kan komen en je weer zin in de toekomst hebt. Je ziet weer perspectief. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Willy Kempen. 

Gespreksbegeleider

Ik ben beschikbaar voor gespreksbegeleiding en advies bij gesprekken met uw personeel, familie, leveranciers, afnemers et cetera. Je wilt bijvoorbeeld ingrijpende veranderingen doorvoeren op jouw bedrijf of de overname van het bedrijf bespreken die gevoelig ligt. De aanwezigheid van een onafhankelijke en neutrale gespreksbegeleider kan een andere dynamiek geven waardoor alle deelnemers aan het gesprek beter tot hun recht komen. En dat is uiteraard bepalend voor het draagvlak van het resultaat; je komt tot toekomstbestendige afspraken en je draagt zorg voor een goede relatie met alle betrokkenen. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Willy Kempen. 

Ondernemerscoach

Een familiebedrijf kent vele aspecten. Het is soms mooi als werk en privé met elkaar vervlochten zijn, maar het maakt het ook erg lastig om met voldoende afstand naar de eigen situatie te kunnen kijken. Een coach kan dat wel. Door de juiste vragen te stellen geeft de coach jou inzicht in de eigen situatie. Met deze inzichten kan je weloverwogen beslissingen nemen richting de toekomst die passen bij het bedrijf en bij de mensen die er werkzaam zijn.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Willy Kempen. 

Medation

Heb je een verschil van inzicht met buren, de bedrijfsopvolger of een compagnon in de agrarische sector waar je samen niet uitkomt? Dan kan je kiezen voor conflictbemiddeling in de vorm van agrarische mediation. Dit is een laagdrempelige en groeiende vorm van gespreksbegeleiding om (verdere) escalatie te voorkomen.
Belangrijk is dat de betrokkenen na mediation weer samen verder kunnen of op een bevredigende manier van elkaar afscheid kunnen nemen. Als mediator begeleid ik de gesprekken tussen deelnemers die een geschil hebben. Ik waarborg effectieve communicatie en help een aanvaardbare oplossing voor alle betrokkenen te vinden. Onafhankelijkheid en neutraliteit staan hierbij voorop. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Willy Kempen.

Maryse Versteeg, Harmelen: "Agrariërs hebben vaak verschillende adviseurs voor hun bedrijf. Alleen een agrarisch coach die je een spiegel voorhoudt en je over jezelf leert, ontbreekt nog vaak. Kom je zelf niet uit het gepuzzel in je hoofd? Loop je vast? Bel dan vrijblijvend een agrarische coach!

Als het even niet gaat zoals je wilt, of je wilt gewoon eens met een onafhankelijk persoon sparren dan is MAVIN training & coaching er voor jou! Ik help je graag als je klaar bent voor verandering! We gaan dan concreet aan de slag met jouw vragen."

Mavin is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Training 'Krachtig keuzes maken'

Wil je je schaarse tijd, energie en aandacht besteden aan dingen die er echt toe doen? En niet wachten met dat het er ooit wel een keer van komt?

In deze training krijg je inzicht in wat jij belangrijk vindt. Na de training weet je hoe je anders kunt handelen door prioriteiten te stellen en hoe je ‘nee’ kunt zeggen op momenten dat je tijd nodig hebt voor jezelf. Je hebt geleerd hoe je voor jezelf keuzes kunt maken en hoe je de gemaakte keuze het beste kunt verwoorden.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Mavin. 

Training 'Coachend leidinggeven'

Als je het druk hebt als leidinggevende, is het vaak handig om de ander even snel een opdracht te geven. Maar in de praktijk moet je dan maar hopen dat de uitvoering wel is zoals je die bedoelde. Andere keren doe je juist liever iets zelf; je hebt er geen tijd voor of geen zin om die hele uitleg te geven.
In deze training leer je: Het inschatten van het ontwikkelingsniveau van een medewerker. Wat je eigen voorkeursstijl is en leer je te variëren in stijlen van leidinggeven passend bij de situatie. Hoe corrigeer ik medewerkers of geef ik op de juiste wijze instructie? Wanneer kan ik een taak delegeren en wat moet ik dan doen? Te kijken naar iemands kunnen en willen, zodat je de regie kunt houden.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Mavin. 

Training 'Onderzoek je talent'

Herken je dat? Dat je soms moeite hebt om goed gebruik te maken van elkaars talent/kwaliteiten? Je hoort van de ander of zegt over jezelf “Ik ben niet echt ergens goed in”, “Ik ben juist een generalist”. Wie niet concreet kan maken wat hij te bieden heeft, kan niet het juiste netwerk opbouwen, samenwerken of kansen benutten.
Je leert en ontdekt: je eigen en andermans talent, onder woorden brengen waar je goed in bent, hoe zelfvertrouwen groeit & accepteren waar je niet goed in bent, wat proactief inzetten is, hoe je feedback kunt vragen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Mavin. 

Training 'Professioneel nee zeggen'

Herken je dit? Weer een onderbreking in je werk door iemand die je niet zomaar de deur kunt wijzen? Zomaar ‘nee’ zeggen lijkt geen optie. Verzin je een excuus? Of laat je verleiden tot iets waardoor je planning in de war wordt geschopt?

Tijdens deze training leer je dat het ook op een eerlijke en duidelijke manier kan. Niet meer ‘u vraagt ik ren wel’ maar ‘u vraagt en ik denk mee’. Juist dat geeft helderheid en stemt ook de ander tevreden!

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Mavin.

Coaching

Agrariërs hebben vaak verschillende adviseurs voor hun bedrijf. Alleen een agrarisch coach die je een spiegel voorhoudt en je over jezelf leert, ontbreekt nog vaak. Kom je zelf niet uit het gepuzzel in je hoofd? Loop je vast? Bel dan vrijblijvend een agrarische coach!

Als het even niet gaat zoals je wilt, of je wilt gewoon eens met een onafhankelijk persoon sparren dan is MAVIN training & coaching er voor jou! Ik help je graag als je klaar bent voor verandering! We gaan dan concreet aan de slag met jouw vragen. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Mavin. 

Lizanne Roeleven, Nijmegen: "Mijn kennis en ervaring ligt bij de ontwikkeling van leiders en ondernemers in familiebedrijven, het mkb, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Ik houd ervan om mensen een spiegel voor te houden, respectvol te confronteren en uit te dagen om op zoek gaan naar je innerlijk kompas. Wat zet jou in beweging? Wat zijn patronen in het leven die jij steeds weer tegenkomt? Tegelijk leg ik altijd de verbinding met de context. Ieder mens maakt deel uit van een systeem. Voorbeelden van systemen zijn het gezin, de familie, de organisatie. Ik werk met persoonlijke en met werkgerelateerde vraagstukken."

Coaching

Als coach vind ik het heel erg leuk en uitdagend om mijn kennis en ervaring in te zetten voor ondernemers op het platteland. Veel boeren staan voor de keuze: ‘Hoe ga ik mijn toekomst vormgeven? Ga ik stoppen of ga ik op een andere manier verder met ondernemen?’ We stellen doelen op waar de ondernemers aan willen werken. Mijn inzet is om zonder oordeel waar te nemen en te luisteren, te spiegelen middels gesprekken, opstellingen en verbindende communicatie. En ervoor te zorgen dat de ondernemer vertrouwen heeft in zijn/haar eigen handelen en toekomst. 

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Teamontwikkeling (coaching / intervisie)

Je maakt deel uit van een team in een maatschappelijke organisatie of onderwijsinstelling. Of van een advocatenpraktijk familierecht. Of je zit in een maatschap op een agrarisch familiebedrijf. In al deze situaties speelt teamvorming een rol – en dat is niet altijd eenvoudig. 

Teamontwikkeling heeft zijn ups en downs. Een team in een woelige fase loopt tegen allerlei vraagstukken aan. Hoe is jullie rolverdeling in het team? Hebben jullie zicht op elkaars kwaliteiten? Weet je waar de ander heel sterk in is en krijgt hij/zij de ruimte om hierin te excelleren? Weet je van elkaar waar je niet zo goed in bent en mag dit ook zo zijn? Hoe gaan jullie om met gedoe binnen het team?

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.  

Training 'Teamontwikkeling'

Het team volgt een traject van 4 trainingen met aandacht voor samenwerking binnen het team, vertrouwensbasis, communicatie (waaronder feedback), kwaliteiten van teamleden, formele en informele regels en afspraken. Dit traject kan aangevuld worden met coaching van teamleden.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.  

Training 'Omgaan met weerstand'

We kennen allemaal vormen van weerstand, die in de weg kunnen zitten in het contact met de ander. En omdat de ander weerstand kan hebben die in de weg zit en hij/zij projecteert dit op jou. Weerstand is verzet tegen iets. Weerstand is weerzin, iets waar je geen zin in hebt.
In de kern is weerstand angst. Angst voor het nieuwe, het onbekende, iets anders dan je gewend bent. Hoe laat jij zien dat je in de weerstand zit? Hoe laat een ander zien dat hij/zij in de weerstand zit?.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Roeleven & Co.

Liza Simons, De Mortel: "Werken als coach maakt mij gelukkig. Ik kan in de coaching mijn creativiteit, positieve blik en praktische aanpak kwijt. Ik ontmoet continu mensen die willen veranderen en die opzoek zijn naar hun eigen geluk. De gedrevenheid van mijn klanten, hun vragen en belemmeringen geven mij het gevoel dat ik ieder gesprek een beetje meer leer over het leven. Het helpt mij om mijzelf te blijven verwonderen en open te staan voor de belevingswereld van anderen."

Ondernemerscoach

De schouders van een ondernemer zijn het fundament van een onderneming. Met coaching werken aan verbetering van jouw bedrijfsresultaten. Actief ondernemen en inspelen op veranderingen.

Resultaten van ondernemersgerichte coaching kunnen zijn: Ik werk samen met mijn personeel aan het verbeteren van bedrijfsresultaten; Ik geef mijn personeel feedback en ik maak moeilijke onderwerpen en spanningen bespreekbaar; Met mijn persoonlijke ontwikkelplan werk ik aan mijn ondernemerskwaliteiten.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Liza Simons. 

Persoonlijke coaching

Persoonlijke begeleiding, een oplossing die past bij jou.
Werken aan persoonlijke vragen en problemen. Coaching helpt jou bij het maken van persoonlijke keuzes. Je leert jouw wensen te vertalen naar praktische uitvoerbare stappen. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Liza Simons. 

Conflictbemiddeling

Ga eens met elkaar om tafel zitten. Waar heb je last van? Wat wil je anders? Wat kun je zelf doen? Door gevoelens bespreekbaar te maken zonder direct te zoeken naar een oplossing komt er ruimte om écht naar elkaar te luisteren.

Coaching zorgt ervoor dat je weer bij elkaar komt, het zorgt voor openheid van zaken. Als conflictbemiddelaar maak ik zorgen en behoeftes bespreekbaar. Conflictbemiddeling is het komen tot een gezamenlijke oplossing.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Liza Simons. 

Dik Veefkind, Heerhugowaard: "Ik houd van mensen en het boerenleven. Het beroep van zelfstandig agrarisch coach stelt mij in staat om een tijdje met boeren mee op te lopen en samen met hen naar de best passende oplossingen te zoeken voor de vragen en uitdagingen in hun gezin en leven, of op het bedrijf. Als agrarisch coach heb ik een unieke plek: ik mag even meekijken in het leven van mensen en ze helpen het beste uit zichzelf en hun bedrijf te halen."

Cursus communiceren

Vooral op familiebedrijven waar de familieband en de zakelijke band samengaan is goede communicatie van levensbelang. Denk hierbij aan samenwerken in het bedrijf, visieontwikkeling, omgaan met personeel, bedrijfsovername, investeringsplannen. Maar ook het communiceren met erfbetreders, de overheid en burgers speelt een steeds groter wordende rol.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Dik Veefkind.

Cursus bedrijfsovername

Een verschil van mening over de financiële afwikkeling, onzekerheid over de toekomst, of verschillende ideeën over de bedrijfsvoering maken het dan nog lastiger. Maar ook allerlei emotionele- en relationele zaken kunnen een grote rol spelen, zoals moeilijkheden in de samenwerking tussen de overdrager en de opvolger, of vragen rondom de rol van vader en moeder na de overdracht. Ook andere zaken kunnen een rol spelen. Hoe moet de overdracht geregeld worden als er meer belangstellende kinderen voor het bedrijf zijn? En hoe licht je de overige kinderen en eventueel aangetrouwde kinderen in? Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Dik Veefkind.

Training communicatie bij samenwerken en bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername komt heel veel kijken. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor een succesvolle samenwerking en bedrijfsovername is een goede communicatie tussen ouders en kinderen. AgroCoach ondersteunt agrarisch ondernemers in dit proces. Daarvoor biedt zij o.a. een praktische training “communicatie bij samenwerken en bedrijfsovername” aan.
Tijdens deze training gaan we o.a. in op de volgende thema’s: Sterk communiceren - sterk bedrijf, wederzijdse verwachtingen, generatieverschillen, hoe overbrug je die?, omgaan met karakterverschillen, voorkomen van en omgaan met conflicten, samen op één lijn of tegengestelde visies, luister- en gesprekstechnieken, afspraken maken, taken en verantwoordelijkheden. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een casus in te brengen. 

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrocoach 

Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfsbeëindiging in de agrarische sector komt steeds vaker voor. Sommige ondernemers maken zelf de keuze om te stoppen uit vrije wil. Helaas voelen steeds meer agrarisch ondernemers zich gedwongen of worden zij gedwongen om met het bedrijf te stoppen. De oorzaken van een bedrijfsbeëindiging kunnen op verschillende vlakken liggen. Denk daarbij regelgeving, financiële, of lichamelijke problemen, leeftijd, gebrek aan een opvolger, psychische klachten, burn-out of bijvoorbeeld relatieproblemen. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Agrocoach. 

Coaching

Wil je verandering op je bedrijf of in je leven maar weet je niet hoe of waar te beginnen? Loop je vast? Ben je gemotiveerd om aan verandering te werken? Dan is de ondersteuning van AgroCoach agrarische coach de juiste keuze voor jou. Als agrarisch coach werk ik veel met boeren. Ik begrijp de sector en spreek de taal.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Dik Veefkind.  

Lianne Veenstra, Oosterwolde (Fr): "Als onafhankelijk ondernemerscoach houd ik je een spiegel voor door kritisch vragen te stellen. Dat geeft inzicht in je nog onbenutte mogelijkheden. Het houdt je scherp zodat je verder kunt met concrete stappen met als resultaat: het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen."

Lianne Veenstra is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Training 'De stip op de horizon'

In samenwerking met de lokale Rabobanken in Friesland, Groningen en Drenthe wordt het Rabo Opvolgers Perspectief aangeboden. Tijdens de training gaan we actief aan de slag met de toekomst van het bedrijf, passend bij jou als bedrijfsopvolger. Daarbij wordt je uitgedaagd om kritisch na te denken over de manier waarop het bedrijf aansluit op de actuele behoeften in de markt en samenleving. Niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten kijken.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra. 

Training 'Samen aan de slag, werken aan groei'

AB Vakwerk, actief in Friesland en Noord Holland, heeft te maken met continue veranderingen in de land- en tuinbouwsector. In een tweedaagse training en in vervolgbijeenkomsten op het boerenerf trainen we de medewerkers van AB Vakwerk in hoe je het beste op deze veranderingen in kunt spelen. Welke invloed heb jezelf en hoe blijf je duurzaam inzetbaar? 

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra. 

Training 'Zicht op later'

Samen met Alfa Accountants worden er een viertal themamiddagen voor ondernemers die hun bedrijf overdragen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen verschillende aspecten aan bod die bij een bedrijfsovername of -staking van belang zijn zoals de sociale, emotionele en organisatorische kant. Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan economische, fiscale en juridische zaken.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra. 

Diverse workshops

Hoe ga je om met de soms grote uitdagingen waar je met je bedrijf voor staat? Hoe maak je lastige zaken in je gezin bespreekbaar? Wat doe je als de spanning te groot wordt? Hoe ga je om met een bank, leverancier of overheid als je het moeilijk hebt? Wat doen deze zaken met jou als persoon, met je huwelijk of relatie, met je gezin en met je sociale contacten, kortom: hoe blijf je overeind?

Tijdens een inspirerende avond maken we deze gevoelige thema’s bespreekbaar, wisselen we ervaringen uit en krijgt u tips en handvatten mee voor de dagelijkse praktijk

Een greep uit mogelijke thema’s: Communicatie bij veranderingsprocessen, De balans tussen werk en privé, Ontwikkeling van jouw talenten Krijg anderen mee, begin bij jezelf” over het vormgeven en bespreekbaar maken van jouw ambitie, Ik ben boerin en daar ben ik trots op”, over de belangrijke positie van de vrouw in het agrarisch bedrijf, Vrouw met Boer(derij), hoe doe je dat? Bedrijfsoverdracht, Masterclass familiebedrijven voor agrarische studenten “over typisch boeren, samenwerken en communicatie in familiebedrijven, Hoe ga je om met teleurstellingen?, Opvolging van familiebedrijven. 

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra. 

Coaching

Welke koers ga je varen? Waarom maak je bepaalde keuzes? En wat houd je tegen waardoor je dingen juist niet doet? Met inzicht in jezelf en in je drijfveren kom je vooruit.

Als onafhankelijk ondernemerscoach houd ik je een spiegel voor door kritisch vragen te stellen. Dat geeft inzicht in je nog onbenutte mogelijkheden. Het houdt je scherp zodat je verder kunt met concrete stappen. Resultaat: het beste uit jezelf en uit je bedrijf halen.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Lianne Veenstra. 

Jan van der Zee, Aalten: "Al meer dan 30 jaar trek ik samen op met boeren, boerinnen, hun kinderen, overige familieleden, medewerkers en financiers. Er is geen boeren- en boerinnengeheim dat ik niet ken. Van binnenuit heb ik gezien en ervaren dat het een grote uitdaging is om als gezinsbedrijf te ondernemen in al haar facetten. Soms blijkt dat deze uitdaging (tijdelijk) te groot is. Hulp vragen kan een belemmering zijn en ik begrijp dat. Toch daag ik je uit om contact met me op te nemen. Ik luister graag naar jouw verhaal en kom desgewenst langs om samen te werken aan perspectief voor alle betrokkenen." 

Jan van der Zee is onderdeel van AgrarischeCoaches.nl

Trainingen en workshops

Een training, inleiding of workshop bij mij is nooit saai. Er wordt altijd gelachen. Zonder humor wordt naar mijn mening maar weinig kennis overgebracht. Naast dat er wordt gelachen, wordt er ook hard gewerkt. Wat de manier van kennisoverdracht van mij wellicht het meest typeert, is dat ik er niet voor kies om modellen en kunstjes aan te leren, maar een beroep doe op ieders houding. Dit begint in de meeste gevallen met een gezonde zelfreflectie. Van hieruit wordt er geslepen aan houding en van daaruit naar het gewenste gedrag van de deelnemers.

Een greep uit de trainingen* en workshops die ik verzorg: Leiding geven en personeelsmanagement; Life management; Empatisch luisteren; Arbeidsproductiviteit; Communiceren kun je leren; Samenwerken of samen werken; Groeien in ondernemerschap.  Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee. 

Coaching

Als coach ondersteun ik bij het stellen van doelen en het behalen ervan. Dit kan zijn voor een individu of een groep. Vaak weet je zelf het goede antwoord op heel veel van je eigen vragen. De reden waarom je nog geen zicht hebt op dit antwoord is dat je de juiste vraag nog niet hebt gekregen. Vragen stel ik nooit lukraak; de ene vraag volgt de andere op. Het grote verschil tussen coachen en een training of opleiding is dat er geen vaardigheden of kennis wordt overgebracht. Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee. 

Mediation

Een oud gezegde luidt dat diegene die vrede stichten vrede zullen ervaren. Om vrede te bewerkstelligen heb je alle partijen nodig. Daar ligt mijn kracht als mediator. Ik spreek geen recht, maar laat iedereen tot zijn recht komen.

Luisteren naar elkaar, invoelen en inleven in de ander is een randvoorwaarde om tot begrip, constructieve onderhandelingen en uiteindelijk vrede te komen. Zo is ieder individu actief een vredestichter en zal uiteindelijk geluk ervaren.

Klik hier voor meer informatie, je wordt doorgestuurd naar de website van Jan van der Zee.