Gezond en veilig werken

Cijfers tonen aan dat in de agrarische sector nog steeds relatief veel ongevallen gebeuren, vaak met ernstige afloop. In de melkveehouderij zijn bijvoorbeeld de ongevallen met mestgassen helaas een bekend fenomeen. Veiligheid op het bedrijf begint met een goed inzicht in de risico’s op uw bedrijf. Stigas, het kennisinstituut op het terrein van gezond en veilig werken in de agrarische sectoren, heeft voor de melkveehouderij nu een gebruikersvriendelijke, digitale tool (RI&E) gemaakt, die ondernemers helpt de risico’s te inventariseren en waar nodig praktische oplossingen biedt om risico’s te verkleinen. Het gaat daarbij uiteindelijk om meer veiligheid voor uzelf, uw familie, eventuele werknemers en andere erfbetreders.  In de folder en op de Stigas website vindt u daarover meer informatie.

In 2018 is op initiatief van ketenorganisatie ZuivelNL, in samenwerking met Stigas, een campagne gestart om aandacht te vragen voor het thema ‘gezond en veilig werken in de melkveehouderij’ en om de beschikbaarheid van de vernieuwde, digitale risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van Stigas onder de aandacht van melkveehouders te brengen.