Goed werkgeverschap

Steeds meer melkveehouders werken met personeel op hun bedrijf. Dit varieert van een buurjongen die af en toe wat komt helpen, tot een vaste werknemer. Als u werkgever wordt komen er veel nieuwe dingen op u af. U moet bijvoorbeeld bepalen of u zelf iemand in dienst wilt nemen, of externe arbeid in wilt huren (via een uitzendbureau of payrollbedrijf, of een zzp’er). En wat voor soort contract wilt u deze werknemer dan geven? Welke kosten komen daarbij kijken?

Op de website van de Werkgeverslijn vindt u veel informatie. Ook kunt u hier de meest recente cao en looncijfers downloaden. Heeft een concrete vraag? Bel of mail dan gratis met de adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, zij helpen u graag op weg! U kunt hen bereiken via T 088 – 888 66 88 of E info@werkgeverslijn.nl.

Tools 

De Werkgeverslijn | Algemene personeelsinstrumenten

Onder algemene personeelsinstrumenten vind je onder andere stageovereenkomsten, werving en selectie tools, modelovereenkomsten voor zzp'ers,  checklisten voor veilig werken. 

De Werkgeverslijn | Modelovereenkomsten 

Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan worden. Vanuit de cao Productiegerichte Dierhouderij is het verplicht een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan en deze door de werknemer te laten ondertekenen voordat hij of zij bij u aan het werk gaat. 

...