Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw is mogelijk in verschillende vormen. Zo kun je als boer denken aan agrarische kinderopvang, boerderij educatie, boerderijverkoop, plattelandstoerisme en zorglandbouw. Hieronder vind je informatie over organisaties die actief zijn in de multifunctionele landbouw. 

Organisaties

 

BoerderijEducatie | Word ook educatieboer

Een educatiebezoek op een boerderij is een aanvulling op het reguliere onderwijs door praktijkervaringen. Kinderen leren niet alleen met hun hoofd, maar ook door voelen, proeven en doen. Een boerderijbezoek leent zich goed voor het realiseren van sociaal-emotionele doelen. Er wordt regelmatig aangegeven dat kinderen geen idee meer hebben waar de melk vandaan komt, hoe een appel groeit en waarvan brood wordt gebakken. Ook het onderwijs heeft in haar kerndoelen een belangrijk deel ingeruimd voor de oriëntatie op jezelf en de wereld.

Erkend Streekeigen Producten | Keurmerk

De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven op het gebied van streekeigen productie. SPN beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen producten. Producenten van duurzaam geproduceerde streekproducten kunnen zich door het gebruik van het keurmerk ‘erkend streekproduct’ in de markt onderscheiden en hiermee hun marktpositie versterken.

Organisatie multifunctionele landbouw | Overkoepelend orgaan

Het overkoepelende orgaan voor de multifunctionele landbouw is, sinds 2014, het Platform Multifunctionele Landbouw. Hierin zitten LTO, sectororganisaties, onderwijs, onderzoek en het ministerie van Economische Zaken. Het doel van het platform is om van elkaar te blijven leren, en verbinding te leggen tussen ondernemers en ministerie en tussen ondernemers en onderzoek.

Vereniging Agrarische Kinderopvang | Begeleiding voor starters

De omgeving van het agrarische bedrijf biedt een unieke kans voor kinderopvang op de boerderij. Door kinderen opvang te bieden in een omgeving waarmee zij op een vanzelfsprekende wijze in contact kunnen komen met de natuur en dieren wordt een significante bijdrage geleverd aan hun geestelijke en lichamelijke ontwikkeling

Zorglandbouw | Kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de sector landbouw en zorg. Ze professionaliseert de sector, faciliteert regionale organisaties van zorgboeren (waaronder ZLTO) en is aanspreekpunt voor stakeholders. Door de Federatie is er een speciaal kwaliteitswaarborg voor zorgboerdijen ontwikkeld: het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’; ruim 800 zorgboerderijen in Nederland werken op dit moment met het keurmerk. Met een werkend kwaliteitssysteem HKZ zorgboerderijen kan een zorgboerderij ook aansluiten bij de Federatie Landbouw en Zorg.