Studiegroepen

Een groot deel van de melkveehouders is actief in een studiegroep, de voor hen prettigste manier om nieuwe kennis op te doen en met collega-melkveehouders te sparren over actualiteiten. Hieronder een overzicht van de aanbieders van studiegroepen die momenteel actief zijn. 

Terwijl de beschikbare landbouwgrond beperkt is en de milieueisen strenger worden, zijn er wereldwijd steeds meer monden te voeden. De agrarische sector moet meer produceren op minder grond. Dat lukt alleen als de sector dingen slimmer, beter en efficiënter aanpakt. En daar wordt binnen het project Vruchtbare Kringloop in verschillende regio’s aan gewerkt.

Achterhoek en Liemsers

In VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek) staan uw eigen cijfers en bedrijfsvoering centraal. Wat past bij uw grond, bedrijf en u om de resultaten van uw eigen KringloopWijzer te optimaliseren? U leert van en met collega’s in studiegroepen en werkt aan een verbeterplan voor uw eigen bedrijf. Als studiegroep experimenteert u in de praktijk door ervaring op te doen met bijvoorbeeld bokashi, voederbieten, grasklaver of micro – organismen. Er zijn per jaar vier studiegroepbijeenkomsten over bijvoorbeeld uw KringloopWijzer, uw N90-meting, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, benutting van mest en nog meer onderwerpen. De duur van een bijeenkomst is 2,5 à 3 uur. De bijeenkomsten worden bij een van de studiegroepdeelnemers gehouden. Elke studiegroep heeft een vaste studiegroepbegeleider. Klik hier om naar de site van VKA te gaan voor meer informatie. 

Overijssel

Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Het project laat zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal platteland. In studiegroepen, onder leiding van experts, wordt gewerkt aan mineralenbenutting en beperken van verliezen. Verbeteren van het bedrijfsresultaat én bewust omgaan met de mineralenstroom is het resultaat. In Vruchtbare Kringloop Overijssel krijgen deelnemers tijdens de bijeenkomsten veel praktische informatie aangeboden waarmee ze aan de slag kunnen. En natuurlijk leren deelnemers veel van elkaar. Met gerichte maatregelen kunnen zij economisch voordeel behalen en ontwikkelingsruimte creëren. Meer kennis helpt om meer rendement uit de bodem te halen en de mineralenverliezen te beperken. Klik hier om naar de site van VKO te gaan voor meer informatie. 

Gelderland

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland wil agrarisch ondernemers stimuleren voor kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer te kiezen. Deelnemers leren in studiegroepen over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting, het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van een duurzame economische groei.
Hierdoor worden de bedrijfstechnische en financiële resultaten verbeterd, wat de continuïteit van agrarische bedrijven ten goede komt. Hierdoor ontstaat een vitaal platteland dat klaar is voor de toekomst. Klik hier om naar de site van VKG te gaan voor meer informatie. 

DMS begeleidt en coacht melkveehouders door heel Nederland in studiegroep verband. Tijdens de studiegroep wordt er gewerkt met de bedrijfseigen cijfers die terug gekoppeld worden op compact leesbare overzichten. Hierop worden ook de vergelijkingsgroepen weergegeven waarmee de eigen prestaties vergeleken kunnen worden. Per jaar worden er vijf bijeenkomsten georganiseerd, mbt voer efficiëntie, KLW, kostprijs, vrije keuze en een excursie. Klik hier om naar de site van DMS te gaan voor meer informatie. 

Algemene studiegroepen

De onderwerpen die worden besproken tijdens de bijeenkomsten kunnen aangepast worden naar behoefte van de groep. Ieder studiegroep seizoen wordt in de zomer afgesloten met de vijfde bijeenkomst, deze bestaat uit een georganiseerde excursie met een onderwerp naar keuze van de studiegroep.Tijdens de bijeenkomst wordt er gewerkt met compacte overzichten die samen zijn gesteld door DMS zelf. Op deze overzichten staan de meest recente bedrijfsspecifieke cijfers van de melkveehouder plus vergelijkingsgroepen die zijn opgesteld op basis van intensiteit.
DMS beschikt over een grote database aan cijfers van melkveehouders door heel Nederland die al meerdere jaren aangesloten zijn bij DMS. Door de diverse onderwerpen en de vertrouwde band met onze melkveehouders kunnen wij de individuele melkveehouder een breed inzicht geven over zijn bedrijf door middel van onze overzichten.  Klik hier om naar de site van DMS te gaan voor meer informatie. 

Boerinnenstudiegroep

In samenwerking met Berdine Sweep organiseert DMS studiegroepen voor boerinnen. Boerinnen leveren vaak een grote bijdrage aan de resultaten van het bedrijf. Het is daarom belangrijk dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt op het bedrijf en in de sector. Op de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de resultaten op uw bedrijf.
U komt meer te weten over de juiste jongvee opfok zonder gezondheidsproblemen, lezen en analyseren van managementcijfers, leren lezen van kuiluitslagen en kringloopwijzer cijfers, dierziekten en zoönose (overdraagbare ziektes van dier op mens) op het melkveebedrijf, praktische onderwerpen zoals voeding, vruchtbaarheid en uiergezondheid, levensduurverlenging van de koe en onderwerpen die u zelf aandraagt. Klik hier om naar de site van DMS te gaan voor meer informatie.