Weidegang

Weidende koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar en bepalen mede het beeld dat de maatschappij van de Nederlandse zuivelsector en haar producten heeft. 

Op deze pagina vindt u instrumenten om mee aan de slag te gaan. Ook ziet u welke projecten er lopen op het gebied van weidegang en achtergrondinformatie. 

Tools

Wageningen UR | Grip op gras

Met Grip op Gras kan het tijdstip van maaien worden vastgesteld en kunnen tekorten of overschotten aan weidegras tijdig worden gesignaleerd. Basis van Grip op Gras is het wekelijks meten van de droge stofopbrengst van het grasland. In het veld worden grashoogtemetingen direct op de smartphone ingevoerd en via het Global Positioning System gekoppeld aan de percelen.
Grip op Gras tekent de droge stofopbrengsten in op een kaart en stelt de Feed Wedge op. Het gebruik van Grip op Gras is gratis.

Agrifirm | Beweiden met de Weidekompas

Beweiden is een keuze die u als veehouder zelf maakt. Bij Agrifirm vinden we het belangrijk dat u meer rendement en gemak uit uw weidegang haalt. Daarom hebben we WeideKompas ontwikkeld; een overzichtelijk en praktisch adviesconcept dat u de weg wijst bij beweiden. Het resultaat: meer rendement en gemak uit beweiding bij elk melksysteem!

KringloopWijzer | Dashboard KLW en Weidegang

De spreiding in mineralenexcretie per ton melk van bedrijven die beweiding toepassen is groot. Verschillende partijen hebben samen een dashboard ontwikkeld, waarop maatregelen zijn verzameld, die de mineralenefficiëntie verbeteren. Op het dashboard zijn maatregelen ter verbetering van de mineralenefficiëntie bij beweiding. Hierbij is aandacht voor hogere efficiëntie door koe- en bodemmanagement, hogere gewasopbrengsten door weidemanagement en lagere excretie door het gebruik van eiwitarme (en p-arme) voeding en of door weidemanagement. Per onderdeel zijn hiervoor maatregelen vastgesteld die kunnen zorgen voor een verbetering van de mineralenefficiëntie op bedrijfsniveau.

Projecten

Stichting Weidegang | Farmwalk 

Stichting Weidegang heeft een begeleidingstraject met een vaste WeideCoach voor veehouders die (weer) willen gaan weiden. Een WeideCoach begeleidt je om goed te starten en staat naast je als het even niet loopt. Daarnaast trek je samen op met zes collega’s die ook starten met weiden om samen de FarmWalk te oefenen en bij elkaar te kijken hoe het loopt.

NAJK | Wei & Maatschappij

Of je nu de agrarische berichten op facebook bekijkt of de politieke discussie volgt: weidegang staat hoog op de agenda. Maar spreekt weiden jou, als jonge veehouder, wel voldoende aan? Steeds meer van jouw collega-boeren kiezen er namelijk voor om de koeien op te stallen. Te weinig uitdaging in de bedrijfsvoering en gebrek aan weidekennis zijn vaak redenen dat er gestopt is met weiden. NAJK wil samen met jou aan de slag.

Duurzame Zuivelketen | Amazing Grazing 2.0

Beweiden is een wezenlijk onderdeel van toekomstgerichte melkveehouderijbedrijven. In Amazing Grazing onderzoeken en onderbouwen we oplossingen voor inpassing van beweiden. Die vertalen we naar kennis, managementtools en concrete beweidingssystemen voor de praktijk. Amazing Grazing stimuleert daarmee de toepassing en ontwikkeling van beweiden in Nederland, als onderdeel van modern vakmanschap, nu en in de toekomst.

Achtergrondinformatie

Veeteelt & Partners | Veeteelt GRAS

Koe & Wij | Handleiding

Deze handleiding is een product van het project Koe & Wij (looptijd 2005 - 2008) en gesponsord door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Koe & Wij is begeleid door de Werkgroep Weidegang en uitgevoerd in opdracht van het toenmalige Ministerie van LNV. Het project is geleid door Wageningen UR Livestock Research (WLR) in Lelystad en mede uitgevoerd door DLV, LTO Projecten, NMI, CLM en NZO. De herziene versie is een opdracht van de Stichting Weidegang.

Duurzame Zuivelketen | Factsheet

Weidegang betekent dat koeien in de wei kunnen grazen. Weidegang draagt bij aan het natuurlijke graasgedrag van de koe. Daarnaast kenmerkt de koe in de wei ons landschap en de Nederlander hecht veel waarde aan dit beeld. Ook buiten ons land staat het beeld van de koe in de wei bekend als typisch Nederlands. Zuivelondernemingen stimuleren weidegang onder andere met premies aan boeren.