Profielen MBO onderwijs

Op deze pagina worden de drie niveau's die aangeboden worden op het MBO onderwijs toegelicht. 

MBO Niveau 4: Omschrijving Profiel 'Vakexpert veehouderij'

Als vakexpert veehouderij leef je in de wereld van paarden, koeien, varkens en schapen. Ze lopen buiten en grazen op jouw grond.

Wat leer je

Tijdens de opleiding vakexpert veehouderij leer je productiedieren kennen: paarden, koeien, varkens en schapen. Ze hebben allemaal jouw zorg nodig dus je krijgt les over voeding, huisvesting, fokkerij en de gebruikte technieken. Ook leer je bedrijfsvoering, financiële administratie, bedrijfseconomie en ondernemerschap.

De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Wanneer wordt je toegelaten

In het algemeen kun je de opleiding starten met:

> Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
> Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
> Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar
> Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Na deze opleiding

Met deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo.

Hoe ziet het beroep er uit?

Als vakexpert veehouderij werk je bij een bedrijf waar paarden, schapen, geiten of rundvee worden gehouden. Het bedrijf houdt zich bezig met de productie van dieren en met de productie van dierproducten. Jij zorgt er voor dat de dieren gezonde voeding krijgen en je maakt hun leefruimte schoon. Ook help je bij de verzorging van zieke dieren.

Waar kan je werken?

Je werkt in dierproductiebedrijven of (graas)dierhouderijen.

Belangrijkste taken

> Je zorgt voor de dieren en hun voedsel
> Je stuurt het productieproces aan
> Je stuurt medewerkers aan en verdeelt de werkzaamheden
> Je verbetert de processen en adviseert over innovatie
> Je analyseert de markt en investeert in je netwerken.

MBO Niveau 3: Omschrijving Profiel 'Vakbekwaam medewerker veehouderij'

Als vakexpert veehouderij leef je in de wereld van paarden, koeien, varkens en schapen. Ze lopen buiten en grazen op jouw grond.

Wat leer je

Paarden, koeien, varkens en schapen, je leert ze allemaal kennen tijdens jouw opleiding. Ze hebben jouw zorg nodig, dus je krijgt les over voeding, huisvesting, fokkerij en de gebruikte technieken. Ook leer je over het onderhoud van grasland en de bediening van bijvoorbeeld melkmachines.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Wanneer wordt je toegelaten

In het algemeen kun je de opleiding starten met:

> Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
>  Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
>  Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
>  Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Na deze opleiding

Met deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Hoe ziet het beroep eruit?

Als vakbekwaam medewerker veehouderij werk je bij een bedrijf waar paarden, schapen, geiten of rundvee worden gehouden. Het bedrijf houdt zich bezig met de productie van dieren en met de productie van dierproducten. Jij zorgt er voor dat de dieren gezonde voeding krijgen en je maakt hun leefruimte schoon. Ook help je bij de verzorging van zieke dieren. In een agrarisch bedrijf, bijvoorbeeld een melkveebedrijf, verzorg jij de dieren. Je houdt hun gezondheid in de gaten en let erop dat ze zich normaal gedragen. Ook hun omgeving houd je in de gaten, dus de hokken, de stal of het weiland waarin ze verblijven. Je werkt grotendeels zelfstandig, maar overlegt regelmatig met een ondernemer of bedrijfsleider. Die is ook eindverantwoordelijk. Je hebt een vast takenpakket.

Waar kan je werken?

Je werkt in dierlijke productiebedrijven of (graas)dierhouderijen.

Belangrijkste taken?

> Je zorgt voor de dieren en hun voedsel
> Je verzorgt het dagelijkse productieproces
> Je stuurt medewerkers aan en bewaakt de planning
> Je verzorgt de gewasgezondheid.

MBO Niveau 2: Omschrijving Profiel 'Medewerker veehouderij'

Als vakexpert veehouderij leef je in de wereld van paarden, koeien, varkens en schapen. Ze lopen buiten en grazen op jouw grond.

Wat leer je

Paarden, koeien, varkens en schapen, je leert ze allemaal kennen tijdens jouw opleiding. Ze hebben jouw zorg nodig, dus je krijgt les over voeding, huisvesting, fokkerij en de gebruikte technieken. Ook leer je over het onderhoud van grasland en de bediening van bijvoorbeeld melkmachines.

De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.

Wanneer wordt je toegelaten

In het algemeen kun je de opleiding starten met:

> Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo)
>  Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)
>  Havo en vwo: een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar leerjaar 4
>  Een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Na deze opleiding

Met deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4 opleiding.

Hoe ziet het beroep eruit?

Als medewerker veehouderij verzorg je de dieren, help je mee met het melken van koeien, het voederen van de varkens en houd je de stallen netjes. Je helpt mee met het verdelen van het voer. Natuurlijk let je goed op of de dieren misschien iets mankeren. In dit beroep werk je samen met anderen. Je hebt aandacht voor dierenwelzijn, duurzaamheid en diervriendelijke productiemethoden.

Waar kan je werken?

Na deze opleiding kun je werken bij dierproductiebedrijven of (graas)dierhouderijen.

Belangrijkste taken?

> Je zorgt voor de dieren en hun voedsel
> Je verzorgt het dagelijkse productieproces
> Je houdt de ruimtes schoon
> Je zorgt voor machines en apparatuur.